Skip to main content

Blue River

Blue River helpt organisaties bij hun business development en marketing strategie. Alle medewerkers van Blue River, waaronder gelieerde ondernemingen en partners in business moeten zich conformeren aan het privacybeleid van Blue River.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blue River verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Persoonsgegevens die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een coaching traject of bedrijfsintern project
 • Persoonsgegevens over jouw aanwezigheid, eventuele resultaten.
 • Jouw feedback over de geleverde dienst en de overige informatie die jij daarbij aan ons verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als je vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bluerivermarketing.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Blue River verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over producten en diensten die wij aanbieden.
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verbeteren van de algemene klanttevredenheid en de effectiviteit van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren

Blue River zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel mogelijk opgeheven)
 • Contactgegevens n.a.v. contactformulier: tot maximaal 3 jaar na het laatste contact (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Contactgegevens klanten: tot maximaal 3 jaar na aflopen van afgesloten contracten (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiĆ«le administratie: minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen met anderen

Blue River verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan hiervan afgeweken worden.

In kaart brengen websitebezoek

Blue River gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bluerivermarketing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is gedaan, kunnen we wij jou vragen voor inzage in of kopie van je identiteitsbewijs. Blue River zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Blue River neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@bluerivermarketing.nl.

Wijzigingen

Blue River kan dit privacybeleid wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 01-03-2020.